Waar staat de Vrijzinnige Partij voor?

De Vrijzinnige Partij (VP) staat voor een nieuwe blik op de toekomst. Waar vrijheid om te kiezen en verantwoordelijkheid weer bij de mensen zelf komen te liggen. De VP neemt hiervoor de ontplooiing van mensen als uitgangspunt, van alle mensen. De VP staat voor een transparante politiek die zorgt voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en echte, eerlijke zorg voor iedereen. Het speerpunt van de VP is een onvoorwaardelijk basisinkomen, zekerheid voor iedereen boven de 18 jaar. Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. In een samenleving waar iedereen meetelt. Jij telt mee.

Op 27 september 2016 hebben we ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” gepresenteerd: hoe kunnen we op een nieuwe en positieve manier kijken naar werk, zorg, onderwijs en sociale zekerheid? Sinds de verkiezingen van maart 2017 is de VP helaas niet meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. We zullen echter hard aan de weg blijven timmeren om onze plannen te laten zien. Dat is nodig omdat de kabinet Rutte 3-plannen geen vertrouwen bieden en de oppositie of hopeloos in oude politiek blijft hangen of  in onrealistische rechtse demagogie. Een enthousiaste achterban werkt hier aan. Doe ook mee en word lid. Het is tijd om de basis op orde te brengen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen

Eén van de noodzakelijk vernieuwingen waar wij voor pleiten is de invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen.
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen dat aan iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder wordt verstrekt zonder daar voorwaarden aan te stellen. Mensen willen weer de regie nemen over hun eigen leven en dit zelf vormgeven. Een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt dit mogelijk, niet als vangnet maar als springplank. Door het CPB is ons plan ook doorgerekend in de vergelijking tussen constructieve partijen in Keuzes in Kaart (februari 2017). Basisinkomen invoeren betekent van alle partijen de hoogste koopkrachtstijging (3,7%), hoogste economische groei (2,1%) maar volgens CPB ook hoogste overheidstekort (-4,6%). Dat is te begrijpen vanwege de beperkingen, die het CPB had aangegeven. De Vrijzinnige Partij dekt dit tekort door de winst die het basisinkomen oplevert. Een positief gedrag in werken, op de gezondheid, voor de veiligheid en het overbodig maken van heel veel bureaucratie levert vele miljarden op om zo ook de financiële basis van Nederland op orde te houden. Lees hier onze kanttekeningen bij de CPB en PBL doorrekeningen.

De Vrijzinnige Partij was enige partij in de Tweede Kamer die echt voorstellen voor verandering heeft ingediend. Laat u informeren en oordeel zelf met onze Bundel Basisinkomen

Lees hier meer over het onvoorwaardelijk basisinkomen

  U kunt ons verkiezingsprogramma 2017  downloaden.