Onze uitnodiging: zaterdagmiddag 21 september 2019 Podium voor het Basisinkomen, Antropia, Driebergen

Toegang gratis, meld je je aan.

Waar staat de Vrijzinnige Partij voor?

De Vrijzinnige Partij (VP) staat voor een open blik op de toekomst. Helaas zijn alle andere politieke partijen gericht op hun eigen beperkte populistische belang of op oude 20-eeuwse sleetse politiek.

De VP gaat buiten het links-rechts denken. De VP neemt hiervoor de ontplooiing van mensen als uitgangspunt, van alle mensen. De VP staat voor een transparante politiek die zorgt voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en echte, eerlijke zorg voor iedereen. Doel voor ons om mensen vrij te laten worden, zodat ze de vrijheid krijgen om echt te kiezen en daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen zonder “een zoek het zelf maar uit”- invulling.

Om dat te bereiken is het onvoorwaardelijk basisinkomen,  een sociaal inkomen dat sociale zekerheid biedt voor iedereen boven de 18 jaar, een belangrijk speerpunt van de Vrijzinnige Partij.

Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. In een samenleving waar iedereen meetelt. Jij telt mee. Dat betekent ook een samenleving waarin mensen geen slachtoffer van het systeem mogen worden. Dat kan alleen als alle machten in de samenleving sterke tegenmachten kennen. Rechtvaardigheid is dan ook een ander belangrijk speerpunt, dat in het bijzonder door de VP ingevuld wordt door de inzet voor een betere jeugdzorg.

Op 27 september 2016 hebben we ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” gepresenteerd: hoe kunnen we op een nieuwe en positieve manier kijken naar werk, zorg, onderwijs en sociale zekerheid? Sinds de verkiezingen van maart 2017 is de VP helaas niet meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. We zullen echter hard aan de weg blijven timmeren om onze plannen te laten zien. Dat is nodig omdat de kabinet Rutte 3-plannen geen vertrouwen bieden en de oppositie hopeloos blijft hangen in oude, traditionele partijpolitiek, benauwende one-issue politiek of  in onrealistische rechtse demagogie. Een enthousiaste achterban werkt hier aan. Doe ook mee en word lid. Het is tijd om de basis op orde te brengen.

  Het verkiezingsprogramma 2017 is hier te downloaden.