Waar staat de Vrijzinnige Partij voor?

De Vrijzinnige Partij staat voor een nieuwe blik op de toekomst. Waar vrijheid om te kiezen en verantwoordelijkheid weer bij de mensen zelf komen te liggen. De Vrijzinnige Partij neemt hiervoor de ontplooiing van mensen als uitgangspunt, van alle mensen. De Vrijzinnige Partij staat voor een transparante politiek die zorgt voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en echte, eerlijke zorg voor iedereen. Het speerpunt van de Vrijzinnige Partij is een onvoorwaardelijk basisinkomen, zekerheid voor iedereen boven de 18 jaar. Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. In een samenleving waar iedereen meetelt. Jij telt mee. Bekijk ook onze video in het kader van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 2017.

De basis op orde

Op 27 september 2016 hebben we ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” gepresenteerd: hoe kunnen we op een nieuwe en positieve manier kijken naar werk, zorg, onderwijs en sociale zekerheid?
De afgelopen jaren is onnodig veel bezuinigd en te weinig geïnvesteerd. Het is tijd om de basis met een onvoorwaardelijk basisinkomen op orde te brengen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen

Eén van de basisvoorzieningen waar wij voor pleiten is het onvoorwaardelijk basisinkomen.
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen dat aan iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder wordt verstrekt zonder daar voorwaarden aan te stellen. Mensen willen weer de regie nemen over hun eigen leven en dit zelf vormgeven. Een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt dit mogelijk, niet als vangnet maar als springplank. Door het CPB is ons plan ook doorgerekend. Basisinkomen invoeren betekent van alle partijen de hoogste koopkrachtstijging (3,7%), hoogste economische groei (2,1%) maar volgens CPB ook hoogste overheidstekort (-4,6%). Dat is te begrijpen vanwege de beperkingen, die het CPB had aangegeven. De Vrijzinnige Partij dekt dit tekort door de winst die het basisinkomen oplevert. Een positief gedrag in werken, op de gezondheid, voor de veiligheid en het overbodig maken van heel veel bureaucratie levert vele miljarden op om zo ook de financiële basis van Nederland op orde te houden. Lees hier onze kanttekeningen bij de CPB en PBL doorrekeningen.

De Vrijzinnige Partij is enige partij in de Tweede Kamer die echt voorstellen voor verandering heeft ingediend. Laat u informeren en oordeel zelf met onze Bundel Basisinkomen

Lees hier meer over het onvoorwaardelijk basisinkomen

  U kunt ons verkiezingsprogramma downloaden.