Home

Urgent! Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen heeft de Vrijzinnige Partij als nieuwe partij ondersteuningsverklaringen nodig. Geef democratie een kans

klik hier over het hoe en wat

Waar staat de Vrijzinnige Partij voor?

De verstarde door machtspelletjes beheersde partijen uit de vorige eeuw zijn achterhaald. Op een nieuwe, vrijzinnige manier moet naar de toekomst gekeken worden. De basisuitgangspunten moeten aangepast worden zodat de mens ruimte heeft voor ontplooiing en vrij kan zijn. Geen stroperige instituties maar goede basisvoorzieningen zijn nodig en geven zekerheid voor een menswaardig bestaan. Wij pleiten voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en echte zorg voor mensen, van jong tot oud, en een onvoorwaardelijk basisinkomen.

De basis op orde

Op 27 september 2016 hebben we ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” gepresenteerd: hoe kunnen we op een nieuwe en positieve manier kijken naar werk, zorg, onderwijs en sociale zekerheid? De afgelopen jaren is onnodig veel bezuinigd en te weinig geïnvesteerd. Het is tijd om de basis met een basisinkomen te herstellen. Op 15 maart 2017 kunt ook u daaraan meewerken. Stem Vrijzinnige Partij

 

 Een onvoorwaardelijk basisinkomen

Een van de basisvoorzieningen waar wij voor pleiten is het basisinkomen. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen dat aan iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder wordt verstrekt zonder daar voorwaarden aan te stellen. Mensen willen weer de regie nemen over hun eigen leven en dit zelf vormgeven Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt dit mogelijk, niet als vangnet maar als springplank.

Lees hier meer over het onvoorwaardelijk basisinkomen