Actie Betere Jeugdzorg

Een van de speerpunten voor de Vrijzinnige Partij is om er voor te zorgen dat mensen geen slachtoffer van stelselfouten kunnen worden. In de Jeugdzorg komt dit voor door de decentralisatie en door interpretatie en toepassingen onduidelijkheden in de Jeugdwet voor. Het is belangrijk om dan te weten welke problemen zich stelselmatig voordoen. Om daar een beeld van te krijgen, is binnen de Vrijzinnige Partij de Werkgroep Jeugdzorg actief. We hebben een eigen Facebook-pagina gemaakt om ervaringen uit te wisselen. Maar we inventariseren bij betrokkenen (hulpverleners, adviseurs, advocaten en ervaringsdeskundigen in de praktijk, zoals (groot)ouders) welke verbeteringen er zouden moeten komen. Daarvoor kan iedereen input geven bij de Werkgroep. Contact kan opgenomen worden bij de Werkgroep voor het doorgeven van verbeterpunten. Dat kan per email naar werkgroepjeugdzorg@vrijzinnigepartij.nl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather