CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze”

De Vrijzinnige Partij is de enige partij die een grote stelselwijziging voorstelt met de invoering van het basisinkomen. De invoering van een basisinkomen zorgt er macro-economisch gezien voor dat het basisinkomen dat het bbp met 0,4%-punt harder groeit dan in het basispad. Huishoudens gaan vooral in 2021 meer consumeren als…

Wetsvoorstel afschaffen lijstverbindingen: partijen zijn vrij om te kiezen

De Tweede Kamer sprak woensdag 1 februari over het wetsvoorstel van minister Plasterk om de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen af te schaffen. Door lijstverbindingen maken partijen kans op een extra zetel. Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) zag het vol verbazing aan; twee weken geleden wees Plasterk zijn voorstel om de…

Afgeven ondersteuningsverklaringen blijkt bureaucratische chaos: kiezers staan voor dichte deur

Slecht geïnstrueerde ambtenaren, helemaal geen ambtenaar of het tegen de regels in vragen om een afspraak te maken. Uit heel het land krijgt de Vrijzinnige Partij van Tweede Kamerlid Norbert Klein klachten over de gang van zaken rondom het afgeven van ondersteuningsverklaringen. Daarom vraagt Klein opheldering hierover aan de Minister…