CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze”

De Vrijzinnige Partij is de enige partij die een grote stelselwijziging voorstelt met de invoering van het basisinkomen. De invoering van een basisinkomen zorgt er macro-economisch gezien voor dat het basisinkomen dat het bbp met 0,4%-punt harder groeit dan in het basispad. Huishoudens gaan vooral in 2021 meer consumeren als…

Initiatiefnota basisinkomen: buiten de bestaande kaders kijken

Met het indienen van de initiatiefnota “Zeker Flexibel” over het onvoorwaardelijk basisinkomen zette Norbert Klein het basisinkomen op de agenda van de Tweede Kamer. Hoewel het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen bij steeds meer Nederlanders leeft en Norbert Klein met een berekening al heeft laten zien dat een basisinkomen haalbaar…

Wetsvoorstel afschaffen lijstverbindingen: partijen zijn vrij om te kiezen

De Tweede Kamer sprak woensdag 1 februari over het wetsvoorstel van minister Plasterk om de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen af te schaffen. Door lijstverbindingen maken partijen kans op een extra zetel. Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) zag het vol verbazing aan; twee weken geleden wees Plasterk zijn voorstel om de…

Afgeven ondersteuningsverklaringen blijkt bureaucratische chaos: kiezers staan voor dichte deur

Slecht geïnstrueerde ambtenaren, helemaal geen ambtenaar of het tegen de regels in vragen om een afspraak te maken. Uit heel het land krijgt de Vrijzinnige Partij van Tweede Kamerlid Norbert Klein klachten over de gang van zaken rondom het afgeven van ondersteuningsverklaringen. Daarom vraagt Klein opheldering hierover aan de Minister…

Hordenlopen! Zwartboek over de hindernissen om ondersteuningsverklaringen voor deelname aan verkiezingen gewaarmerkt te krijgen

Nieuwe politieke partijen dienen 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring gewaarmerkt te krijgen op het gemeentehuis om deel te kunnen nemen aan verkiezingen. Op papier en met een stempeltje. Een ware toer voor kiezers en gemeenteambtenaren. Het is een ouderwetse en tijdrovende horde die in het voordeel uitvalt van zittende partijen. Die…