Partijkantoor opgeheven

De Vrijzinnige Partij had gedurende de verkiezingscampagne tijdelijk een partijkantoor gehuurd in Amersfoort. Nu de verkiezingen voorbij zijn, is het kantoor opgeheven. U kunt alleen nog per email, twitterberichten of facebook contact opnemen met de Vrijzinnige Partij.

Mijn inzet: heden, verleden en toekomst

Beste kiezer,   Heel concreet heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor: Een wet Flexibilisering van de AOW leeftijd: meer keuzevrijheid wanneer je wilt stoppen met werken De PvdA was samen met VVD, PVV, SP, 50PLUS en CDA tegen het concrete voorstel gelijk aan het PvdA-verkiezingsprogramma Een betere jeugdzorg…

“Nieuwe partijen digitaal ondersteunen moet mogelijk worden”

De Kieswet kan moderner en gemakkelijker. Daarom heeft Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) op 28 februari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend wat beoogt dat het voortaan mogelijk wordt om kandidatenlijsten en daarmee samenhangende bescheiden elektronisch, dat wil zeggen digitaal via het internet, in te dienen. De kern van dit wetsvoorstel is het…