Ditte Kuijpens over het basisinkomen Kijk hier

Facebooktwitterby feather

6 thoughts on “Ditte Kuijpens over het basisinkomen Kijk hier

 1. Fantastisch filmpje, Mooi, eerlijk, recht uit het hart en zuiver en helder gesteld. Kan me in deze waanzinnige tijd, waar vanuit de VVD, nu “beloofd” wordt om nog meer bezuinigingen voor de meest kwetsbare groepen in te gaan voeren, geen betere oplossing bedenken. Wanneer we willen, dat mensen niet in de schulden komen, zelfredzaam kunnen zijn, mee kunnen doen,- dus participeren waar de OVERHEID de mond van vol heeft en de mensen IN HUN KRACHT WIL ZETTEN in goede gezondheid -, dan is dit, De enig juiste OPLOSSING.

  Graag wil ik u deelgenoot maken van het gedicht wat op de site van “Basisinkomen 2018” onder reacties staat, die het verhaal van Ditte en de cartoon tekeningen in het filmpje benadrukken. Het prachtige gedicht is van Annie Nendels.

  Wij, wij mogen ZIJN

  Automatisering – Verandering
  Werkeloosheid – Vrije tijd
  Basisinkomen – Vrijheid

  Gekneed, vanaf je geboorte
  Gekneed, door onze overheid
  Gekneed, om te gehoorzamen
  Gekneed, ben je jezelf kwijt

  Jezelf, wat is dat?, vind je jezelf nog wel?
  Jezelf, waar bleef jij in dan in dit spel?
  Jezelf, mocht jij jezelf wel zijn?
  Jezelf,of was jezelf zijn, schijn?

  Verandering, automatisering
  Verandering, op ons pad, niet gering
  Verandering, van werk naar vrije tijd
  Verandering, ook voor jou eigenheid

  Vrije tijd, wat moet je ermee
  Vrije tijd, je moet niets gedwee
  Vrije tijd, hoe gaan we ermee om
  Vrije tijd, het lijkt opeens zo krom

  Vrijheid, in vrijheid iets voor elkaar betekenen
  Vrijheid, in vrijheid op elkaar kunnen rekenen
  Vrijheid, hoe ga je met die vrijheid om
  Vrijheid, we weten het niet meer, is dat niet krom!

  Basisinkomen, het lost alles op
  Werkeloosheid, de wereld staat niet op z’n kop
  Automatisering, laat die maar komen

  En wij, wij mogen ZIJN, waar we vroeger
  alleen maar van konden dromen………

  De hoogste tijd voor de broodnodige verandering. WE WANT TO BREAK FREE

  In vrijheid kun je groeien, geven en er zijn voor anderen.
  Dat is mij bij gebracht door mijn klasse onderwijzer van de vierde klas lagere school (nu groep 6 ),in 1959, – de tijd van de touwtjes uit de voordeur -, door een gedichtje in mijn Poësie Album.

  Daar alleen kan liefde wonen
  Daar alleen is het leven goed
  Waar men vrij en ongedwongen
  Alles voor elkander doet.

  De woorden van Ditte in de documentaire, “iedereen verdient nu aan mij, iedereen, iedereen, iedereen”, raakte mij heel diep. Jaren geleden heb ik deze in ’n andere context gebruikt tegen een bestuursrechter, die vroeg waarom ik zoveel bijzondere bijstand aanvragen deed en de gemeente daarom zo veel werk bezorgde. Verontwaardigd verweerde ik mij met de woorden, dat ik gewoon aanspraak maakte op wet en regelgeving die voor ons als minima bedoelt was. “Bovendien’ zo vervolgde ik, ” kan men ook blij zijn met mij, immers ik voorzie mensen van werk, zelfs u en uw griffier bezorg ik een inkomen”. Mijn manier om mijn eigenwaarde, – die men mij graag af wilde nemen -, trachten te behouden.

  Graag wil ik de woorden van Ditte en mij hier gebruiken om jullie op te roepen om te gaan stemmen,
  Iedereen, iedereen, iedereen, iedereen. en gebruik je verstand.

  Groet, Huub en Thea

  1. Beste Huub en Thea. Wat een mooi gedicht dat je hebt willen delen op onze website. Vrijheid zal moeten groeien maar vrije mensen inspireren ook. Dank Norbert

 2. Ja Thea, dit is een zeer aansprekend filmpje. Ik ga het morgenavond spelen voor onze VIVO-groep hier in Buggenum.

  “Maar wie gaat dat betalen?” is de vraag die ongetwijfeld bij menigeen voor op de tong ligt.
  Zelf stelde ik mij die vraag namelijk ook. Ook ik had een “geloofssysteem” te doorbreken.

  Het huidige maatschappelijke systeem is opgezet als een oogst- en controlesysteem. Positiever gesteld, het is gericht op herverdeling.
  Echter, het is niet gericht op het dienen van het belang van IEDEREEN.
  Enerzijds zijn er de mensen zonder werk of met werk, maar een te laag inkomen. Voor hen zijn de bureacratische zogenaamd sociale voorzieningen. Gericht op het kweken van vooral schaarste. En afhankelijkheid Op het instandhouden van een arbeidsreserve.
  Anderzijds zijn er de mensen met grote vermogens, die zonder te werken de resultaten van de arbeid van anderen afromen. De herverdeling van de vlijtige mensen naar de rijke mensen (aldus Andreas Poppe).

  De motor voor deze grootschalige herverdeling over generaties heen, is het geldsysteem. De eigenaren van dit systeem, zij die geld kunnen creëren uit het niets op basis van schuld tegen rente, oogsten een enorme welvaart die feitelijk moreel en rechtmatig andere mensen toekomt. Enerzijds vanwege de geleverde arbeid. Anderzijds ter compensatie van de hen ontnomen universele eigendomsrechten op alles wat de aarde biedt.

  Daarmee is de vraag hoe een basisinkomen te financieren is, ook beantwoord.
  Andreas Poppe c.s. Hebben hiervoor een Plan B opgesteld.
  Zeer lezenswaardig.
  http://www.wissensmanufaktur.net/plan-b

  1. Beste Harrie, Inderdaad, als je iets met elkaar wilt omdat het onze samenleving beter en rechtvaardiger maakt, dan begin je door te kijken hoe het te betalen wordt. Ga uit van je ideaal en kies dan voor Plan A, de weg naar vrije mensen met een basisinkomen.
   Succes met de discussie bij de VIVO-groep Buggenum. En ongetwijfeld zal dan voor iedereen de eerste stap zijn: morgen Vrijzinnige Partij lijst 18 stemmen.
   Norbert

 3. Dank je Harrie. Duidelijk verwoord hoe het in elkaar zit en al helemaal als je het stuk van Andreas Poppe leest. Niet dat ik het al helemaal gelezen heb (laat staan tot in mijn poriën heb laten doordringen) maar het gevoel van erkenning en op z’n plaats vallen van de jarenlange gevoelens van onrecht jegens onze medemens, – binnen mijzelf -, doet goed en spoort mij aan om door te gaan op de reeds jaren geleden ingeslagen weg. Echter velen zullen, zoals je zelf zegt een “geloofssysteem” moet doorbreken.

  We hebben dat ook gemerkt bij onze werkgroep, die de mogelijkheden onderzocht naar de invoering van het basisinkomen. Ook daar waren de meningen verdeeld en uiteindelijk is de groep niet meer actief, ondanks mijn pogingen en oproepen om door te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken ook met een uitbreiding van de groep.

  Helaas zijn er nog steeds velen onder ons die denken, – en als zodanig in hun verkiezingsretoriek opnemen -, dat arbeid, – daarmee wordt bedoeld een betaalde baan -, DE WEG uit de armoede is. Mooi niet dus. We weten heel erg goed en ook met z’n allen, -althans degene die hiermee te maken hebben en het aan den lijve ondervinden of ondervonden hebben -, dat dan vaak de armoedeval om de hoek komt kijken omdat je dan net te veel verdient voor bepaalde toeslagen. Degene die hier net boven zitten, zullen dit niet begrijpen of willen het niet begrijpen, daar het voor hun “de ver van mijn bed show is”, en als ze het gaan begrijpen, zich misschien geroepen voelen er iets aan te moeten doen door mogelijke schuldgevoelens.
  Daarnaast hebben we te maken met helaas een grote groep die zich op laat jutten door andere verhalen die de oorzaak zouden zijn van het grote mal functioneren van het huidige systeem en het grote ONGENOEGEN post heeft kunnen vatten.

  Wat de armoedeval betreft, denk ik dat daar de rede van Rutte licht om de uitkeringen te verlagen. Zo kan hij het probleem van de armoedeval gelijk uit de weg ruimen Immers als je dan gaat werken loont het tenminste.. Echter aan de andere kant creëert hij een probleem of maakt hij het bestaande probleem alleen maar groter, daarmee mensen nog meer tegen elkaar uit spelen. De meest kwetsbaren, worden in een nog afhankelijke positie geplaatst, waar een andere tak van sport weer z’n inkomen uit kan genereren. Ook dan heeft Rutte een belofte gedaan die hij kan waar maken, immers hij creëert banen. Maatschappelijk werkers, schuld hulpverleners, incasso bureau’s, de rechtelijke macht, de deurwaarders, bewindvoerders, kortom de Schulden industrie/ Fabriek, krijgt werk.
  Zo zal door dit alles ook de ziekte industrie nog meer gaan floreren. want de stress en de zorgen bij de meest kwetsbaren zullen alleen maar groeien, door zoals je terecht zegt: gericht op het kweken van SCHAARSTE.
  Vervolgens kan deze groep weer om de oren gemept gaan worden met het gegeven uit het boek van Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir, te weten het gebrek aan bandbreedte en van daaruit “domme dingen” doen.

  Zo is de cirkel weer rond en zijn we terug bij af.

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, – en dat heb ik al vaker geschreven en gezegd -, er mijns inziens een gebrek aan SCHAARSTE bij menigeen van de huidige macht hebbers of menigeen die aan de macht willen komen bestaat, te weten:
  Gebrek aan EMPATHISCH vermogen waardoor ze niet in staat zijn zich te richten op het dienen van het belang van IEDEREEN.

  Hoelang zijn wij voornemens dit achterhaalde systeem in stand te houden?

  Ik hoop dat iedereen zijn gezonde verstand gaat aanspreken en voordat hij het rode potlood gaat gebruiken, nog eens goed nadenkt over hetgeen onze overleden zanger T. Lau ons ten gehore heeft gegeven, met zijn nummer:

  DE WERELD IS VAN IEDEREEN!!!!!

  Dat mogen wij niet vergeten.

  1. Het einde is goed, precies de tekst waarmee de Vrijzinnige Partij haar verkiezingsprogramma mee afsluit.

Comments are closed.