Mijn inzet: heden, verleden en toekomst

Beste kiezer,

 

Heel concreet heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor:

Een wet Flexibilisering van de AOW leeftijd: meer keuzevrijheid wanneer je wilt stoppen met werken
De PvdA was samen met VVD, PVV, SP, 50PLUS en CDA tegen het concrete voorstel gelijk aan het PvdA-verkiezingsprogramma

Een betere jeugdzorg en dan gebaseerd op rechtvaardigheid voor kinderen maar ook voor hun ouders
De PvdA was samen met VVD en andere partijen tegen waarheidsvinding door eed aflegging van gezinsvoogden. Maar gelukkig alleen VVD tegen dat deze gezinsvoogden minimaal bij rechtszittingen aanwezig moeten zijn en ook VVD tegen een onderzoeksrechter om de rechter te helpen bij het zoeken van de waarheid bij uithuisplaatsingen.

Het respecteren van de uitslag van het Oekraïne-referendum: nee is nee
De PvdA was samen met VVD, D66 en GroenLinks vóór het terzijde schuiven van deze referendumuitslag.

Geen onmogelijke constructies voor invalkrachten in het basisonderwijs. Laat hen aan het werk
De PvdA was samen met VVD, D66, GroenLinks en CDA vóór de Wet Werk en Zekerheid die invalkrachten juist werkloos maakt en kinderen in de kou liet staan.

Geen extra bevoegdheden aan de AIVD om internet te controleren
De PvdA was samen met VVD, PVV, CDA, 50PLUS vóór aantasting van privacy en meer internetcontrole

Ik heb me in de Tweede Kamer ingezet met een vrijzinnig tegengeluid om een alternatief te bieden tegen de oude, verstarde politiek. En ook als 1-mansfractie kun je de agenda bepalen, kan de regering gecontroleerd worden. Het is tijd om op een nieuwe, positieve manier naar arbeid en sociale zekerheid te kijken met een onvoorwaardelijk basisinkomen: dé oplossing voor veel nijpende problemen in Nederland.  De PvdA heeft samen met VVD, D66, CDA, SP, 50PLUS zelfs een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan tegengehouden. Geen belemmerende VVD-PvdA-wet DBA maar meer ruimte voor ondernemers en ZZP’ers. Meer waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers zonder oplegging van boetes en verlies van uitkeringen.

Het werk is nog niet af. Daarom heb ik de Vrijzinnige Partij opgericht. Met ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” wil ik hier ook in de nieuwe Tweede Kamer mee verder gaan, en daarom vraag ik uw steun op 15 maart.

Uw stem heeft zeker bij deze verkiezingen betekenis. Ervaring uit 2012 geeft aan dat strategisch stemmen niets betekent. Stem dus voor uw eigen keuze. En iedere stem kan het verschil maken. De Vrijzinnige Partij heeft gemiddeld 165 stemmen per gemeente nodig, ook in uw gemeente. Dus uw stem telt en wordt nog meer waard als u in uw netwerk ook mensen vraagt op de Vrijzinnige Partij te stemmen.

 Stem Vrijzinnige Partij, stem lijst 18

 

Met vriendelijke groet en veel wijsheid,

 

Norbert Klein
Lijsttrekker Vrijzinnige Partij (lijst 18)

 

Facebooktwitterby feather