Jonge starters de dupe van achterhaald en falend sociaal stelsel

Naar aanleiding van het bericht van de Telegraaf die een trend beschrijft van de zogenaamde boemeranggeneratie, heeft Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het blijkt dat een hele generatie jongeren geen vast contract kan krijgen, waardoor zij geen huis kunnen vinden en daardoor genoodzaakt zijn om weer bij hun ouders in trekken. Een zeer verontrustende ontwikkeling, vindt Norbert Klein: “Het huidige sociale stelsel schiet tekort, dat is één van de redenen dat ik het belangrijk vind dat het basisinkomen snel wordt ingevoerd. Een hele generatie wordt op deze manier een eerlijke kans om zich te ontplooien ontnomen.”

Norbert Klein doet de  minister onder andere de suggestie te bekijken hoe het basisinkomen deze generatie tegemoet kan komen, zodat zij niet tegengewerkt worden, maar een springplank krijgen aangeboden om iets van hun leven te maken.

 

 

 

Facebooktwitterby feather