Voorwaarts: Ledenoverleg 18 mei 2017

De Vrijzinnige Partij heeft op 18 mei een ledenoverleg gehouden in de Schakel in Nijkerk over de toekomst van de VP. In een inspirerende bijeenkomst met veel nieuwe betrokken leden is de notitie Voorwaarts over de inzet en uitbouw van de VP besproken. Resultaat van het overleg is dat de Vrijzinnige Partij als voortrekker van nieuwe vrijzinnige politiek zoals de invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen over een lange adem zal moeten beschikken. Als een lerende vereniging van politiek vrijzinnigen is de inzet om nu verder voorwaarts te gaan.

De “basis op orde, jij telt mee”, onze inzet in het Verkiezingsprogramma 2017-2021, betekent nu eerst onze eigen basis op orde brengen.

Dat doen we:

– door de organisatie van de vereniging te verbeteren

– door het Verkiezingsprogramma als levend document aan te scherpen en actualiseren door een nieuwe Programmacommissie

– door gerichte Jij telt mee-acties met betrekking tot basisinkomen, politieke vernieuwing, jeugdzorg en ontwikkelingskansen voor ieder kind.

– door nieuwe ledenwerving

Facebooktwitterby feather