Lidmaatschap

De Vrijzinnige Partij staat voor:

Jou:

 • iedereen telt mee!
 • jij beslist over jouw eigen lijf en leven
 • vrijheid van denken, geloof en meningsuiting
 • een tolerante samenleving, waarin we elkaar de ruimte gunnen zonder elkaar dwars te zitten
 • ruimte voor je privésfeer: tijd voor zorg en samenleven
 • ruimte voor betrokkenheid én zelfontplooiing
 • bescherming van je privacy

Jouw levensonderhoud:

 • een onvoorwaardelijk basisinkomen voor jong én oud!
 • en tot het zover is: flexibele AOW-ingangsdatum (jij bepaalt wanneer je stopt met werken tussen 62 en 72 jaar)
 • een gezonde arbeidsmarkt voor:
 • vast, flexibel, zelfstandig of vrijwillig werk
 • rechtvaardige belastingen naar draagkracht

Jouw zorg en opleiding:

 • betaalbare basisvoorzieningen: zorg, onderwijs, OV, cultuur en media
 • betaalbaar nationaal basiszorgpakket (zonder eigen risico)
 • verzekeraars alleen voor aanvullende verzekeringen
 • ook vergoeding voor niet-westerse geneeskunde
 • modern betaalbaar onderwijs

Jouw overheid

 • een betrouwbare, democratische overheid
 • in dienst van de burgers, en niet andersom
 • die burgers helpt, niet tegenwerkt
 • medezeggenschap, burgerspreekrecht in de Tweede Kamer en referenda
 • met veel minder bureaucratie

Bepaal jij mee?

Sluit je aan bij onze politieke vereniging en je hebt een stem in de partij.
We kunnen alle steun en hulp gebruiken, in de vorm van tijd, lidmaatschap of donaties.

Lidmaatschap kost slechts  € 18,- per jaar.

Klik hier om lid te worden van de Vrijzinnige Partij