“Nieuwe partijen digitaal ondersteunen moet mogelijk worden”

kieswetDe Kieswet kan moderner en gemakkelijker. Daarom heeft Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) op 28 februari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend wat beoogt dat het voortaan mogelijk wordt om kandidatenlijsten en daarmee samenhangende bescheiden elektronisch, dat wil zeggen digitaal via het internet, in te dienen. De kern van dit wetsvoorstel is het meer bij de tijd brengen van onze Kieswet. Norbert Klein: “Daar waar we vandaag de dag gewend zijn om alles online te doen worden alle handelingen die bij het kiesproces horen nog steeds analoog – op papier – afgehandeld. Dit moet anno 2017 toch anders kunnen.”

Wanneer een partij mee wil doen aan de verkiezingen dient zij hiervoor verschillende documenten in te leveren bij het centraal stembureau. Denk hierbij aan kandidatenlijsten, instemmingsverklaringen ondersteuningsverklaringen – dat zijn verklaringen dat iemand de deelname van een partij aan de verkiezingen steunt. Al deze documenten moeten onder de huidige wet- en regelgeving stuk voor stuk worden uitgeprint om van een fysieke handtekening worden voorzien. Ondersteuningsverklaringen kunnen zelfs alleen in persoon op het gemeentehuis, tijdens de vaak beperkte openingstijden, worden ingediend. Volstrekt achterhaald en ouderwets in een tijdperk waarin iedereen allang bekend is met internetbankieren, met DigiD et cetera.

De Kiesraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben positief gereageerd op dit wetsvoorstel. “Wij zijn voorstander van dit initiatief om de Kieswet te wijzigen. Het huidige papieren proces kost veel tijd en past niet meer in deze moderne maatschappij. Politieke groeperingen en burgers verwachten een elektronische mogelijkheid.”, aldus het advies van de VNG. Ook sluit het wetsvoorstel naadloos aan bij de ambitie van de regering om het contact met de burger in toenemende mate digitaal te laten verlopen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor zelfs een speciaal programma opgesteld: ‘De Digitale Overheid 2017’.

 

Facebooktwitterby feather