Over de VP

Vrijzinnige PartijDe Vrijzinnige Partij (VP) is in november 2014 opgericht door Norbert Klein (lid Tweede Kamer onafhankelijk (2012-2017). Deze politieke vereniging wordt gevormd door leden: vrije, onafhankelijke mensen die creatief en buiten het normale kader om vraagstukken oplossen. Jij telt mee!
We gaan voor betrokken, positieve mensen die een sociale samenleving willen, met vrijheid door ontplooiing. Mensen vormen het hart en basis van onze vereniging. Van daaruit werken we aan vrijzinnige politiek, een politiek voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd moet ruimte krijgen van de overheid.

Leden

De leden vormen de kern van een vereniging. Politieke besluitvorming vindt plaats door een intern referendum onder de leden.  In de VP kiezen zij hun vertegenwoordigers in het Ledenparlement.

Ledenparlement

Diverse leden per provincie zijn actief in het Ledenparlement met regelende en controlerende bevoegdheden. Per provincie kunnen 3 leden deelnemen aan het Ledenparlement. In diverse provincies zijn er nog vacatures.

Organisatie

Door het bestuur alleen voorbereidend en uitvoerend te laten zijn worden de principiële vrijzinnige uitgangspunten van “checks and balances” ook in de eigen organisatie toegepast. Leden van het bestuur worden door een Ledenparlement verkozen. Het eerste gekozen bestuur is door een algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur wordt gevormd door Norbert Klein, voorzitter, Nathan Tax, secretaris, Inge Sanders, penningmeester.

Daarnaast kennen we een Commissie Uitvoering, de Werkgroep Basisinkomen en ad-hoc commissies.

De Vrijzinnige Partij is een democratisch georganiseerde vereniging van en door leden.

Hoe de vereniging geregeld is, kunt u in de statuten lezen.

De Vrijzinnige Partij heeft de ANBI-status. Giften kunnen bij een belastingaangifte voor aftrek in aanmerkingen komen. Hier kunt u de daarbij behorende stukken lezen.