Standpunten

De basis op orde – Standpunten Vrijzinnige Partij

De basis op ordeDe Vrijzinnige Partij presenteert het eerste eigen verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met de inbreng van veel leden, betrokken vrijzinnigen en vrijzinnige ideeën vanuit de samenleving is dit programma de afgelopen maanden voorbereid en in themadagen bediscussieerd. Het ontwerp is aan alle leden via de ledenwebsite ter beoordeling voorgelegd.
Na instemming en verwerking van diverse reacties en revisie-commentaren ligt dit verkiezingsprogramma nu voor u.

 

De Vrijzinnige Partij presenteert u graag onze standpunten

Ons partijprogramma is geen statisch document, maar een levend document. De eerste versie van 27 september 2016 ‘Fix The Basics’ heeft veel verdiepende reacties opgeleverd. Het past bij de Vrijzinnige Partij om ook de eigen basis op orde te houden. Taalkundige, verduidelijkende en verdiepende inzichten zijn in deze versie 1.1. verwerkt. Het verkiezingsprogramma De basis op orde geeft voor de komende jaren inhoud aan de vrijzinnige politiek. Vrijzinnig als we zijn, niet als dogma, maar als basis om Nederland te kunnen herstellen.

Vrijzinnige politiek kent een lange traditie van vrijdenkers

Vrijzinnigheid staat voor een wijze van denken met als doel maatschappelijke oplossingsrichtingen te geven. Dit denken kenmerkt zich door een instelling van onafhankelijkheid, wars van dogma’s, van een open out-of-the-boxinstelling, van innovatie en sociale betrokkenheid.
Kernpunt voor ons is om politiek weer terug te brengen naar waar ze voor bedoeld is: Een overheid, die de basis moet geven aan mensen om te kunnen samenleven. Centraal staat daarin de ruimte die mensen moeten hebben om zich te ontplooien, zodat zij vrij kunnen zijn. Hierin is voor ons een onvoorwaardelijk basisinkomen het fundament voor alle vrije mensen en dat leidt dan ook naar ons verkiezingsspeerpunt: De basis op orde.

Op 15 maart 2017 kunt u als kiezer uw voorkeur uitspreken. En laat die dag nu uitgerekend de Dag voor de Consumenten zijn. De macht ligt bij u. “Jij telt mee”. Uiteraard rekenen we dan op veel vrijzinnige steun , maar de weg er naar toe is voor ons net zo belangrijk als het doel. Om die weg te effenen, hebben we leden en donateurs nodig als onze wegbereiders. Doe mee, steun onze vrijzinnige politiek, word lid van de Vrijzinnige Partij via onze website www.vrijzinnigepartij.nl

Norbert Klein - De basis op ordeNorbert Klein
Vrijzinnige Partij
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma