Verstarde partijen en hun discriminerende instituties

Democratie betekent dat de Tweede Kamer als spiegel van de samenleving de diversiteit laat zien.

Het valt echter voor een nieuwe politieke partij in Nederland niet mee haar stem vertegenwoordigd te krijgen in de Tweede Kamer. Verstarde partijen en hun discriminerende instituties maken het nieuwe partijen moeilijk.
Daarom is iedere stem op nieuwe partijen een versterking van onze democratie en dat zeker geen verlies. Maar dit willen verstarde bestuurderspartijen natuurlijk niet, want zij willen graag onderling met een paar partijen de macht verdelen.
Zeker de Vrijzinnige Partij met een buitengewoon belangrijk electoraat vormt voor hen een groot gevaar.
Met ruim 1 miljoen ZZP’ers en 3,5 miljoen vrijwilligers onafhankelijke, vrije mensen is dit een groot electoraat.
Mensen die een toekomst zien in een basisinkomen. Zij worden traditioneel bediend door de VVD, D’66, GroenLinks en de PvdA . De strijd binnen deze partijen is natuurlijk groot en om die reden proberen zij het nieuwe partijen ook via allerlei politieke instituties in media en vertegenwoordiging ondemocratisch moeilijk te maken.

Een methode om de bestuurlijke macht onderling te blijven verdelen is een methode van uitsluiting.

Dit gebeurt door partijen uit te sluiten bij debatten, media, maar ook via de uitsluiting van deelname aan zogenaamde stemwijzers, kieswijzers en kieskompassen. Een willekeurig voorbeeld van uitsluiting is het kunststukje van de BNR Ondernemers Kieskompas, en initiatief met MKB Nederland en ook gesponsord door KPMG Meijburg, Randstad, Main Energie en Nederland ICT.
U raadt het al, een op 13-2 te starten Ondernemers Kieskompas, waarbij de Vrijzinnige Partij niet is uitgenodigd.
Het moet niet gekker worden in Nederland!
En waarom? BNR en MKB Nederland zijn in zee gegaan met het Kieskompas van André Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Inderdaad die André Krouwel, de prominente PvdA’er en de man die het Kieskompas in leven heeft geroepen. Met hem heb ik even contact opgenomen. Ik kreeg een droog mailtje van hem dat een graadmeter de benoeming in recente peilingen zou zijn. Politieke peilingen waarvan iedereen weet dat ze behoorlijk politiek besmet zijn en daardoor onbetrouwbaar.

Veel beter is het om te kijken naar de StemWijzer van ProDemos, objectief met alle partijen die draagvlak hebben door in de meeste kieskringen mee te doen of zoals de Vrijzinnige Partij in heel Nederland. Van de andere kant, wij blijven positief ook BNR en MKB Nederland kunnen inzien dat democratie betekent niemand uitsluiten. Net zoals zij voor een vrije markt met eerlijke concurrentie zijn.

Het is de consument, de luisteraar, de kiezer die uiteindelijk bepaalt. Jij telt mee!

Norbert Klein, lijsttrekker

Facebooktwitterby feather