VP in actie tegen Sleepwet

Op 21 maart 2018 zal het referendum gehouden worden over de Sleepwet ook wel Aftapwet genoemd. De Referendumcommissie heeft inmiddels de vraag die aan de kiezers wordt voorgelegd bepaald : “Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?”. De Vrijzinnige Partij is tegen deze wet. Ons inmiddels oud Kamerlid Norbert Klein had ook in februari 2017 tegen deze wet gestemd. Overigens deed hij dat na een stemverklaring samen met D66 en de SP. Ondertussen is ook de D66 door de mangel gehaald en blijkt nu voor de wet te zijn. Op de Ledenbijeenkomst van de VP 4 november is besloten om aan de campagne tegen deze inbreuk van vrije mensenrechten deel te nemen. Bovendien vindt de VP dat een referendum niet zo maar bij het afval gezet kan worden zoals dat in het nieuwe regeerakkoord gebeurt. Een campagnecommissie is ingesteld. Belangstelling om mee te doen, mail dan naar contact@vrijzinnigepartij.nl

Facebooktwitterby feather