Betere Jeugdzorg

Een van de speerpunten voor de Vrijzinnige Partij is om er voor te zorgen dat mensen geen slachtoffer van stelselfouten kunnen worden. In de Jeugdzorg komt dit voor door de decentralisatie en door interpretatie en toepassingen onduidelijkheden in de Jeugdwet voor. Het is belangrijk om dan te weten welke problemen zich stelselmatig voordoen.   We hebben bij betrokkenen (hulpverleners, adviseurs, advocaten en ervaringsdeskundigen in de praktijk, zoals (groot)ouders) geïnventariseerd welke verbeteringen er zouden moeten komen. Vervolgens zullen die verbeterpunten gedeeld worden.  Contact kan opgenomen worden met de VP voor het doorgeven van verbeterpunten. Dat kan per email naar het algemene emailadres contact@vrijzinnigepartij.nl

Facebooktwitterby feather