Blog: ‘Vrij, onverveerd, verder!’

Sinds de ledenvergadering van 4 november 2017 kent het bestuur-in-oprichting van de Vrijzinnige Partij een nieuwe samenstelling: Norbert Klein, Inge Sanders en Nathan Tax. In deze blog stelt Nathan Tax zich aan u voor en vertelt over zijn passie voor de VP.  Ook vat hij de uitkomsten van de recente ledenvergaderingen (18 mei en 4 november) samen.

Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u dit bericht deelt met anderen!

Door Nathan Tax

Vrij, onverveerd, verder!

Niet meer dan een maand of twee voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 kwam de VP voor mij in beeld. Met het basisinkomen, goede zorg en goed onderwijs als de drie onvoorwaardelijke pijlers van een nieuw Nederland had de VP mijn stem en lidmaatschap snel gewonnen.

Bijna een jaar verder staan de zaken er anders voor. Het nieuwe kabinet zit nauwelijks een maand in het zadel of de eerste controverse is al geboren: afschaffing dividendbelasting (bron: nu.nl). Kiezen wij onze volksvertegenwoordigers in het algemeen – ons gezamenlijk! – belang van Nederland, of om hen te laten bespelen door multinationals, die anders hun hoofdkantoor in een ander Europees tuintje parkeren?

Programmacommissie

Helaas zit de VP zit niet meer in de Tweede Kamer om de minister(s) op dergelijk beleid kritisch aan te spreken. Het is een gevolg van de verkiezingsuitslag van maart: de VP behaalde geen zetel. Ter heroriëntatie is er tijdens de ledenvergadering van 18 mei 2017 een programmacommissie in het leven geroepen. Samen met Michiel van Hasselt, Marie-Louise Loomans en Gertjan Kleinpaste had ik de eer om aan de slag te gaan met de vraag: in welke vorm kan de VP doorgaan en waar staat de VP inhoudelijk voor?

De basis op orde

Wat mij heeft gegrepen tijdens de verkiezingscampagne was het uitgangspunt: de basis op orde. Hierachter schuilen voor mij drie hartgrondige overtuigingen: dat de grondwettelijke gelijkheid altijd bovenaan staat; dat elke Nederlandse burger recht heeft op gelijke kansen; dat fundamentele levenskeuzes onafhankelijk van economische toevalligheden genomen moeten kunnen worden. Als we zorgen dat zorg, onderwijs en inkomen onvoorwaardelijk gegarandeerd zijn, dan hebben we als Nederland een flinke stap voorwaarts gezet richting een bestendige en beschaafde toekomst.

Inhoud en vorm

Met deze uitgangspunten ben ik de programmacommissie ingegaan en ik ben blij dat mijn partijgenoten qua inhoud gelijkgestemd waren. Qua vorm zijn we tot een nieuwe conclusie gekomen: dat de VP niet als een nieuwe partij volgens traditionele vorm hoeft te werken.

Met andere woorden: de VP is nu ongebonden en vrij; ze kan onverveerd verder bouwen aan een vrijzinnige toekomst!

Hoe nu verder? Twee sporen

Door vanuit sterke basiswaarden op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond met andere burgers, partijen, belangenorganisaties, etc. staat de VP voor een alternatief voor verstarde partijpolitiek. Dat is een mooie constatering, maar wat kunnen we hier nu concreet mee winnen, en hóe?

Voorlopig gaan we verder langs twee sporen:

  1.  We brengen de interne basis van de VP op orde. Op drie thema’s steken we de handen uit de mouwen:
  • Jeugdzorg, vanwege de systematische misstanden, het gebrek aan een gezamenlijke stem en het eerdere werk van voorm. Tweede Kamerlid Norbert Klein
  • Basisinkomen, vanwege het grondwettelijk recht op een bestaansgarantie, de netto historische daling in het arbeidsvolume en de menselijke noodzaak voor een zinvol bestaan
  • Referendum Sleepwet, vanwege de eensgezindheid binnen de partij over een duidelijk ‘tegen’, de mogelijkheid voor de VP om zich te laten zien en om onze interne organisatie een boost te geven.

Nu al zetten 30 actieve leden de schouders eronder als leden van het ledenparlement en in de drie actieve werkgroepen. Door op dit drietal thema’s de handen uit de mouwen te steken, kunnen we echt een verschil maken en verzanden we niet in grote verhalen en loze kreten.

  1. De programmacommissie gaat zonder VP-signatuur verder als initiatiefgroep ‘Club Plan B’ (werktitel).

Onder die noemer ontstaat een platform voor een breed publiek van kritische, politiek geïnteresseerde burgers, die gezamenlijk willen werken aan een concrete, maar dynamische invulling van bovenstaande kernprincipes. Er worden bijeenkomsten georganiseerd rond concrete en abstracte thema’s, zoals het basisinkomen, het bankensysteem en cyberveiligheid.

Iedereen is welkom, óók en júist wie actief is…

  • … als lid van een lokale of landelijke politieke partij,
  • … als werknemer bij een idealistische bedrijf,
  • … als vertegenwoordiger van een belangenvereniging,
  • … of als docent/onderzoeker aan een wetenschappelijke instelling.

Samen werkt Club Plan B gezamenlijk en continue aan een dynamisch inhoudelijk plan, waarmee zij in samenwerking met de VP en andere ‘geallieerden’ een openbare politieke dialoog zoekt.

Lid blijven of worden?

Was u al lid van de VP? Dan hopen we op uw vertrouwen in de vorm van een voortgezet lidmaatschap!

Overweegt u lid te worden tegen € 18 contributie per jaar? Schrijf u direct in of neem contact op met mij, Nathan Tax (secretaris VP, secretaris@vrijzinnigepartij.nl). Als u nog twijfelt, bieden we u graag een vrijzinnige én vrijblijvende kop koffie met één van onze actieve (bestuurs)leden aan.

Bent u benieuwd naar Club Plan B? Neem dan contact op met Michiel van Hasselt (initiatiefnemer Club Plan B, cives@ziggo.nl) voor meer informatie, bijv. om het nieuwste concept Plan B te ontvangen.

Hoe dan ook hopen we in de nabije of verre toekomst met u in vrijzinnige dialoog te treden!

Met vrijzinnige groet,

Nathan Tax

Facebooktwitterby feather