“Nieuwe partijen digitaal ondersteunen moet mogelijk worden”

De Kieswet kan moderner en gemakkelijker. Daarom heeft Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) op 28 februari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend wat beoogt dat het voortaan mogelijk wordt om kandidatenlijsten en daarmee samenhangende bescheiden elektronisch, dat wil zeggen digitaal via het internet, in te dienen. De kern van dit wetsvoorstel is het…