“Nieuwe partijen digitaal ondersteunen moet mogelijk worden”

De Kieswet kan moderner en gemakkelijker. Daarom heeft Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) op 28 februari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend wat beoogt dat het voortaan mogelijk wordt om kandidatenlijsten en daarmee samenhangende bescheiden elektronisch, dat wil zeggen digitaal via het internet, in te dienen. De kern van dit wetsvoorstel is het…

CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze”

De Vrijzinnige Partij is de enige partij die een grote stelselwijziging voorstelt met de invoering van het basisinkomen. De invoering van een basisinkomen zorgt er macro-economisch gezien voor dat het basisinkomen dat het bbp met 0,4%-punt harder groeit dan in het basispad. Huishoudens gaan vooral in 2021 meer consumeren als…