CPB: initiatiefwetsvoorstel flexibele AOW is betaalbaar

Den Haag, 14 februariHet wetsvoorstel van het Kamerlid  Norbert Klein, Flexibele AOW,  is betaalbaar, zo blijkt uit de CPB notitie ‘Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW’, die op 13 februari gepubliceerd werd.

In de Tweede Kamer waren de fracties van PvdA, D66 en PVV vóór flexibilisering, maar minder vergaand dan de voorgestelde 5 jaar eerder tot 5 jaar later. Daarom heeft Norbert Klein het initiatiefwetsvoorstel aangepast dat men de keuze heeft de AOW 2 jaar eerder tot 5 jaar later te ontvangen. Hij heeft het CPB gevraagd de effecten van een flexibele AOW op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën uit te rekenen.

Het CPB concludeert dat het voorstel op korte termijn leidt tot hogere AOW-uitgaven, maar op langere termijn juist tot lagere AOW-uitgaven. Hierdoor wordt de invoering van de flexibele AOW per saldo neutraal. Wel leidt volgens het CPB de invoering van de flexibele AOW naar verwachting tot een daling van de werkgelegenheid met 0,1% op de lange termijn. Het is echter nog maar zeer de vraag of deze daling daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Norbert Klein: “Het CPB gaat ervan uit dat de arbeidsplaatsen van mensen die stoppen met werken verdwijnen, terwijl buiten beschouwing gelaten wordt dat deze arbeidsplaatsen weer ingevuld worden door anderen; bijvoorbeeld jongeren.”

“Al met al is de CPB berekening fantastisch nieuws. De overheidsuitgaven zullen per saldo dus niet stijgen. Wel zullen de inkomsten ligt dalen, omdat de verwachting is dat meer mensen eerder zullen stoppen met betaald werken. Ik vind dat een kleine investering in een groot goed: mensen kunnen zelf kiezen wanneer zij met pensioen gaan. Mensen kunnen dan zelf kiezen wat zij gaan doen, vrijwilligerswerk, mantelzorg of gewoon genieten van de oude dag.”, aldus Klein.

“Flexibilisering van de AOW kan mensen met zware beroepen steunen om eerder te stoppen. Een echte oplossing voor het eerder stoppen door mensen met zware beroepen zal echter niet door flexibilisering van de AOW-ingangsleeftijd niet plaats moeten vinden, maar door goede afspraken tussen sociale partners.”

De basis van dit initiatiefwetsvoorstel is een motie van Norbert Klein die eind 2013 met een ruime meerderheid werd aangenomen in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Klijnsma gaf op 16 februari 2016 aan dat het kabinet weinig voelde voor het voorstel en wees het af. Daarna is Norbert Klein zelf aan de slag gegaan. Een jaar later, op 21 februari stemt de Tweede Kamer over dit initiatiefwetsvoorstel.

Facebooktwitterby feather