Flexibele AOW-leeftijd stap dichterbij

Op 25 januari 2017 sprak de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) over het flexibiliseren van de AOW-leeftijd. Hoewel het voorstel een maatschappelijk probleem bij de kop pakt en daardoor op veel sympathie kan rekenen, waren er nog enkele vragen uit de Kamer. Toch lijkt flexibilisering van de AOW-leeftijd weer een stap dichterbij te komen. De PVV steunt het plan en D66 en VVD willen eerst een aanpassing zien.

Momenteel is de AOW-leeftijd één vaste leeftijd waar niet van kan worden afgeweken. In dit wetsvoorstel wordt het mogelijk deze eerder of later op te nemen. Het gevolg is dat de hoogte van de AOW naar rato naar beneden of naar boven wordt aangepast. In het originele plan zou het gaan om 5 jaar eerder of 5 jaar later, maar op verzoek van de Kamerfractie van D66 en VVD wordt dit nu aangepast naar 2 jaar eerder of 5 jaar later. Dat sluit dan ook aan op het verkiezingsprogramma van de PvdA. Ook vraagt de Kamer een explicietere uitleg van de dekking.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wacht liever het onderzoek van het kabinet af, wat momenteel in de aanbestedingsprocedure zit. ‘Flexibele AOW is een onderwerp dat momenteel in de belangstelling staat. Hier moet zeker aandacht voor zijn.’ Ze heeft – net als PvdA en D66- nog enkele vragen of dit wel echt een oplossing is voor mensen met zware beroepen en niet alleen voor de ‘happy few’ is. Volgens Norbert Klein is dit niet in de eerste plaats bedoeld voor mensen met zware beroepen. Dat vraagt om een eigen aanpak samen met de sociale partners.

Het doel van Norbert Klein is om met het voorstel keuzevrijheid over het moment van opname te introduceren in de AOW. Om zaken niet onnodig complex te maken stelt hij voor om de AOW verder te behouden zoals deze nu is. “We kunnen wel allerlei andere zaken meenemen in het wetsvoorstel zoals de oplossing voor zware beroepen, maar het risico is dat we dan blijven hangen in onderzoek en discussie over wat dan een zwaar beroep is bijvoorbeeld. De mensen zijn nu gebaat bij keuzevrijheid; laten we dat dan nu regelen!”

Eerder spraken onder andere ouderenbond ANBO en de vakbonden CNV, FNV en VCP steun uit voor het voorstel.

 

Facebooktwitterby feather

4 thoughts on “Flexibele AOW-leeftijd stap dichterbij

  1. Honderdduizenden A.O.W.-gerechtigden zonder 100% A.O.W. blijven volstrekt onschuldig onder de radar. Zo krijgen populisten hun kans. Waarom desnoods niet de mogelijkheid je in te kopen tot aan de volle 100% (zoals WEL mogelijk was in de Jaren ’70), en dit zou anders eventueel heel goed ook via looninkomsten en uitkeringen verplicht naar draagkracht kunnen worden geregeld, net als nu met de zorgpremie, en de W.A. voor automobilisten.

    1. Het klopt wat u aangeeft. Zeker mensen met minder dan 50 jaar verblijf in Nederland ontvangen minder. Inkopen is een goed idee, dat we na de verkiezingen zouden moeten op pakken. Een basisinkomen voor iedereen lost uw geschetste probleem natuurlijk ook op. Overigens om na de verkiezingen hier aan te werken, is voor nu het ook belangrijk om ondersteuningsverklaringen te hebben. Heeft u al een ondersteuningsverklaring voor de Vrijzinnige Partij ondertekend? Dat kan nog tot 3 februari.

  2. Toch is het jammer dat we van vijf naar twee jaar eerder opgeschoven zijn. waarom? Het grote, – en nergens benoemde – voordeel van deze wet is dat je gelijktijdig met je partner je AOW kunt in laten gaan. Maar met een marge van maximaal 7 in plaats van 10 jaar neemt dit voordeel af. Voor mensen met een gezamenlijk aanvullend pensioen van rond EUR 800 zit (veel) eerder stoppen daardoor niet mogelijk. Vooral als je een (misschien wel derde) gezamenlijk carrièreplan hebt is dat niet leuk. Wil je het orginele wetsvoorstel doorrekenen – vijf jaar eerder en vijf jaar later – ga dan naar http://www.kiesjeAOW.nl/vrijzinnigepartij

    1. Beste Ada, dank voor je reactie. Inderdaad is het jammer dat we van 5 naar 2 jaar zijn gegaan. Maar zeker onder druk van D66 van Weyenberg en het PvdA-programma leek dat voor nu het meest haalbaar.
      groet. Norbert PS mooie site kiesjeAOW

Comments are closed.