‘Flexibilisering AOW in zicht’

Moet het in de toekomst mogelijk worden om eerder of later AOW te ontvangen? Aanstaande woensdag spreekt de Tweede Kamer hierover tijdens  de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) over de flexibilisering van de AOW-leeftijd.  

Momenteel is de AOW-leeftijd één vaste leeftijd waar niet van kan worden afgeweken. In dit wetsvoorstel wordt het mogelijk deze 5 jaar eerder of 5 jaar later op te nemen. Het gevolg is dat de hoogte van de AOW naar rato naar beneden of naar boven wordt aangepast.De Vrijzinnige Partij pleit voor meer keuzevrijheid, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij hun leven vormgeven. Vrij zijn om te kiezen wanneer de AOW in hoort daarbij”, aldus Norbert Klein.

Ook andere politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s het idee van een flexibele AOW omarmd; zo wil de PvdA de keuze bieden om vanaf 65 jaar met pensioen te gaan, maar dan met een lagere AOW, ook nadat de pensioenleeftijd eenmaal is bereikt. De VVD is wel voor flexibilisering, maar wil enkel de mogelijkheid geven om (tot) 5 jaar later met pensioen te gaan. Daarnaast is er maatschappelijke steun van onder andere ouderenbond ANBO en de vakbonden CNV, FNV en de VCP.

De basis van dit initiatiefwetsvoorstel is een motie van Norbert Klein die eind 2013 met een ruime meerderheid werd aangenomen in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Klijnsma gaf destijds aan dat het kabinet weinig voelde voor het voorstel en wees het af. Daarna is Norbert Klein zelf aan de slag gegaan. Na de positief kritische bijdragen van de diverse fracties in de Tweede Kamer op 16 november volgt nu de reactie van Norbert Klein om de puntjes op de i te kunnen zetten. “Met de brede politieke en maatschappelijke steun die we ontvangen voor dit initiatiefwetsvoorstel ben ik positief en zijn we een stap dichterbij meer keuzevrijheid rondom de AOW-leeftijd”.

Lees hier onze plannen voor een Generatiebestendig pensioenplan

 

Facebooktwitterby feather