Lidmaatschap

De Vrijzinnige Partij staat voor:

Jij:

 • iedereen telt mee!
 • jij beslist over jouw eigen lijf en leven
 • vrijheid van denken, geloof en meningsuiting
 • een tolerante samenleving, waarin we elkaar de ruimte gunnen zonder elkaar dwars te zitten
 • ruimte voor je privésfeer: tijd voor zorg en samenleven
 • ruimte voor betrokkenheid én zelfontplooiing
 • bescherming van je privacy

Jouw levensonderhoud:

 • een onvoorwaardelijk basisinkomen (vrijheidsdividend) voor jong én oud, zodat je vrij kunt worden!
 • en tot het zover is: flexibele AOW-ingangsdatum (jij bepaalt wanneer je stopt met werken tussen 62 en 72 jaar)
 • een gezonde arbeidsmarkt voor:vast, flexibel, zelfstandig of vrijwillig werk
 • rechtvaardige belastingen naar draagkracht

Jouw zorg en opleiding:

 • betaalbare basisvoorzieningen: zorg, onderwijs, OV, cultuur en media
 • betaalbaar nationaal basiszorgpakket (zonder eigen risico)
 • vrije markt zorgverzekeringen alleen voor aanvullende verzekeringen
 • ook vergoeding voor niet-westerse geneeskunde
 • modern betaalbaar onderwijs
 • zorg voor de natuur, flora en fauna en klimaat onder andere door bodemverbetering met humus voor CO2-aanpak

Jouw overheid

 • een betrouwbare, democratische overheid
 • in dienst van de burgers, en niet andersom
 • die burgers helpt, niet tegenwerkt
 • medezeggenschap, burgerspreekrecht in de Tweede Kamer en een bindend referendum
 • met veel minder bureaucratie

Bepaal jij mee?

Sluit je aan bij onze politieke vereniging en je hebt een stem.
We kunnen alle steun en hulp gebruiken, in de vorm van tijd, lidmaatschap of donaties.

Ons banknummer is NL 43 TRIO 0788 8020 03

Lidmaatschap kost € 25,- voor het hele jaar 2020.

De contributie 2020 voor jongeren t/m 27 jaar is € 10,–

Het lidmaatschap gaat pas in als de contributie ontvangen is.

Onze statuten treft je hier aan.

Verklaring: Door lid te worden van de Vrijzinnige Partij zijn voor mij ook de op de partij-website gepubliceerde statuten van de Vrijzinnige Partij van toepassing. Je lidmaatschap gaat in na betaling van je contributie van minimaal € 25 (tot en met 27 jaar € 10) op bankrekening NL 43 TRIO 0788802003 t.n.v. Vrijzinnige Partij.