Tweede Kamer blokkeert wetsvoorstel flexibele AOW

21 februari 2017- Het wetsvoorstel van Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) voor een flexibele AOW heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer. Een gemiste kans voor meer keuzevrijheid.

Eerder of later met pensioen gaan behoort al jaren tot de mogelijkheden voor de tweede of derde pijler pensioen. Helaas geldt nog voor de ingangsdatum van de AOW een vaste leeftijd. Tweede Kamerlid Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij vindt dat mensen meer keuzevrijheid moeten krijgen.

Norbert Klein: “Als je mensen vraagt, wil je zelf de keuze maken of wil je graag dat de overheid voor je kiest wanneer je met je pensioen gaat? Dan is het antwoord logischerwijs dat mensen voor keuzevrijheid kiezen. Daarom vind ik het zo belangrijk om de AOW te flexibiliseren. Mensen kunnen bijvoorbeeld deeltijd werken in combinatie met de AOW in deeltijd opnemen, zodat de overgang naar pensionering zo geleidelijker verloopt. Ook geeft het de mogelijkheid voor mensen om hun tijd deels in te zetten voor vaak onterecht ondergewaardeerd vrijwilligerswerk. Het kan zelfs een oplossing zijn om het AOW-gat van mensen te kunnen dichten. Een dienstbare overheid dient keuzevrijheid te stimuleren en te faciliteren. Het wetsvoorstel flexibele AOW draagt daar aan bij.”

Op verzoek van Norbert Klein is het plan doorgerekend door het CPB. Het is betaalbaar. Daarnaast is er overleg geweest met de SVB om er voor te zorgen dat flexibele AOW ook uitvoerbaar is. Eerder spraken onder andere ouderenbond ANBO en de vakbonden CNV, FNV en VCP steun uit voor het voorstel. Dat nu de politieke partijen het wetsvoorstel flexibilisering AOW blokkeren, ondanks de maatschappelijk steun hiervoor is een gemiste kans. Temeer omdat onder andere PvdA het in hun verkiezingsprogramma heeft staan. Op deze manier worden verkiezingsbeloftes gebroken nog voordat de verkiezingen hebben plaats gevonden.

De AOW-leeftijd is momenteel één vaste leeftijd waar momenteel niet van kan worden afgeweken. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om de AOW eerder op te nemen, of later. Logisch gevolg is dat de hoogte van de AOW naar rato naar beneden of naar boven wordt aangepast, waardoor de maatregel budgetneutraal uitgevoerd kan worden. De maatregel kost dus op de langere termijn geen geld, is uitvoerbaar en de maatschappelijke wens is er.

Facebooktwitterby feather