Contact

Vrijzinnige Partij

 

U kunt contact opnemen met ons door het contactformulier in te vullen of een email te sturen naar contact@vrijzinnigepartij.nl

Donaties en contributie (€ 18 voor 2018) kunnen overgemaakt worden op banknummer NL37 INGB 0006692063